BIO/EKO

BIO                                                                                                          

Produkty oznakowane jako BIO, są to produkty pochodzące z produkcji ekologicznej. Nadzór nad nimi sprawują niezależne jednostki. Produkcja ekologiczna wykorzystuje metody najkorzystniejsze dla środowiska. Gwarantuje ochronę zasobów naturalnych środowiska, dzięki użyciu substancji pochodzenia naturalnego oraz naturalnych procesów bez użycia chemii.

EKO
W przypadku rolnictwa ekologicznego są to m.in. takie środki jak: obornik, kompost, nawozy zielone i zwierzęce. W przypadku hodowli, zwierzęta mają zapewniony pobyt na świeżym powietrzu oraz odżywiane są paszą gospodarską czyli taką, która może być wytwarzana w gospodarstwie hodowcy w tym nazwane potocznie ‘odpadkami z kuchni’ (ziemniaki, kasze, pieczywo, warzywa). Gospodarstwa te znajdują się z dala od obszarów przemysłowych i dróg szybkiego ruchu, oraz podlegają ścisłej kontroli i każde posiada specjalny certyfikat.

INFO
Produkty BIO przetwarzane są sposobami stosowanymi od stuleci, bez stosowania środków chemicznych, co gwarantuje wysoką wartość odżywczą surowca. Różnice wyczuwamy w smaku. Aby produkt mógł być uznany za produkt ekologiczny i otrzymać oznakowanie BIO musi spełnić szereg rygorystycznych norm. Produkty te nie są modyfikowane genetycznie. Kupując je, możemy być pewni ich jakości. Przyjęty przez Unię Europejską znak oznaczający produkty ekologiczne przedstawiony na zdjęciu, nad artykułem. Euroliść przedstawia ułożone w kształcie liścia gwiazdki UE na zielonym tle. Jest to bardzo czytelny symbol zawierający dwa przesłania: Natura i Europa.